خانه | مقالات | مدیریت پروژه | اسپرینت در چارچوب اسکرام

اسپرینت در چارچوب اسکرام

اسپرینت چیست؟ 

اسپرینت قلب اسکرام است که در طی یک بازه زمان ثابت به مدت یک ماه یا کمتر، یک فرآورده تکمیل‌شده، کاربردی و بالقوه قابل‌عرضه به مشتری، ساخته می‌شود. اسپرینت‌ها بهتر است در سرتاسر فرآیند توسعه طولی ثابت داشته باشند. اسپرینت جدید بلافاصله پس از اتمام اسپرینت قبلی شروع می‌شود.

اسپرینت‌ها شامل اسکرام روزانه، کارهای مربوط به توسعه محصول و جلسات برنامهریزی، بازبینی و بازاندیشی اسپرینت هستند.

در طول اسپرینت:

  • تغییراتی که بر روی هدف اسپرینت تأثیرگذار باشند، اعمال نمی‌شوند؛
  • مقاصد کیفی کاهش نمی‌یابند؛
  • بر اساس یادگیری‌های بیشتر امکان دارد دوباره دامنه اسپرینت توسط تیم توسعه و مالک محصول موردبحث قرار گیرد یا واضحتر

شود؛

مقاله مرتبط :‌ تعریف اسکرام

زمان اسپرینت

زمان اسپرینت

هر اسپرینت را می‌توان همانند یک پروژه با زمانی به طول حداکثر یک ماه در نظر گرفت. همانند همه پروژه‌ها، اسپرینت‌ها نیز برای تکمیل کردن یک سری مورد خاص مورداستفاده قرار می‌گیرند. هر اسپرینت شامل یک تعریف ازآنچه در آن ساخته می‌شود، یک طرح و برنامه انعطاف‌پذیر که راهنمای چگونگی ساختن آن خواهد بود، بعلاوه مجموعه‌ای از کارها و نهایتاً محصول نهایی است.

اسپرینت‌ها محدود به مدت زمان یک ماه تقویمی شده‌اند. وقتی مدت زمان اسپرینت طولانی‌تر باشد تعاریف آنچه باید ساخته شود ممکن است دستخوش تغییر شوند، درنتیجه ممکن است پیچیدگی و ریسک افزایش یابد. اسپرینت‌ ها با تضمین بازرسی و سازگار سازی فرآیند نسبت به اهداف تعیین شده اسپرینت، حداقل ماهی یکبار، پیشبینی‌پذیری را میسر می‌سازند. اسپرینت‌ها همچنین هزینه ریسک ر‌ا به یک‌ماه تقویمی محدود می‌کنند.

مقاله مرتبط :‌ تیم اسکرام

لغو یک اسپرینت

یک اسپرینت می‌تواند قبل از سررسیدش لغو شود. فقط مالک محصول مجوز لغو اسپرینت را دارا است. البته این کار را ممکن است تحت تأثیر ذی‌نفعان، تیم توسعه و یا اسکرام‌مستر انجام دهد.

یک اسپرینت زمانی که هدف آن غیرقابل استفاده، منسوخ و یا فاقد ارزش گردد، لغو خواهد شد. این کار زمانی که شرکت مسیر خود را عوض می‌کند یا تغییری در شرایط فنّاوری یا بازار رخ دهد، محتمل است. به‌طورکلی درصورتی‌که تصور شود یک اسپرینت مهیاکننده شرایط مطلوب نیست باید لغو شود. ولی با توجه به زمان کوتاه اسپرینت‌ها بندرت لغو آنها معقول به نظر می‌رسد.

زمانی که یک اسپرینت لغو می‌شود، هر یک از اقلام تکمیل‌شده بکلاگ محصول، مورد بازبینی قرار می‌گیرند. اگر بخشی از کار به صورت بالقوه قابل ارائه باشد، مالک محصول معمولا  آن را قبول می‌کند. همه اقلام ناتمام دوباره برآورد شده و به بکلاگ محصول بازگردانده می‌شوند. کار انجام شده بر روی آن‌ها، به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و باید دوباره برآورد شوند.

لغو اسپرینت‌ها باعث تحلیل و هدر رفتن منابع می‌شود، زیرا همه باید دوباره برای برنامه‌ریزی اسپرینت دورهم جمع شوند. لغو اسپرینت‌ها اغلب باعث آسیب دیدن تیم‌های اسکرام شده و بسیار غیرمعمول است.

عضو کانال تلگرام مدیریت پروژه شوید 


برنامه‌ریزی اسپرینت

اسپرینت

کاری که باید در طول یک اسپرینت انجام شود در جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت، برنامه‌ریزی می‌شود. این برنامه‌ریزی از طریق تعامل و همکاری مابین تمام اعضای تیم اسکرام صورت می‌گیرد.

برنامه‌ریزی اسپرینت یک جلسه زمان ثابت به طول حداکثر هشت ساعت برای یک اسپرینت یک ماهه است. برای اسپرینت‌های کوتاه‌تر، طبیعتاً زمان کمتری در نظر گرفته می‌شود. اسکرام‌مستر باید مطمئن شود که این جلسه برگزارشده و همه لزوم آن را درک کرده‌اند. اسکرام‌مستر به تیم اسکرام آموزش می‌دهد تا جلسه را در محدوده زمان ثابت نگه‌دارند.

جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت جوابگوی سؤلات زیر است:

  • چه چیزی در قالب فرآورده اسپرینت پیش رو، قابل ارائه است؟
  • چه نوع کاری برای دستیابی به فرآورده موردنظر، نیاز است؟

مقاله مرتبط :‌ اسکرام روزانه را بیشتر بشناسیم

سوال اول: چه چیزی در این اسپرینت تکمیل خواهد شد؟

تیم توسعه سعی می‌کند قابلیت‌هایی که می‌تواند در طی این اسپرینت انجام دهد را پیشبینی کند. هدف عینی که اسپرینت باید به آن دست یابد و اقلامی از بکلاگ محصول که در صورت تکمیل شدن، هدف اسپرینت را در بر خواهند داشت توسط مالک محصول به بحث گذاشته می‌شود. تمامی افراد تیم اسکرام به منظور درک نحوه کار اسپرینت باهم همکاری می‌کنند.

بکلاگ محصول، آخرین فرآورده محصول، ظرفیت محاسبه‌شده تیم توسعه در طول اسپرینت و عملکرد گذشته تیم توسعه، ورودی‌های این جلسه هستند. تعداد اقلام انتخاب‌شده از بکلاگ محصول برای اس

پرینت، منحصراً به تیم توسعه بستگی دارد. تنها تیم توسعه می‌تواند ارزیابی کند که چه کاری در طول اسپرینت قابل انجام است.

پس از این‌که تیم توسعه اقلامی از بکلاگ محصول که در اسپرینت ارائه خواهند شد را پیشبینی کرد، تیم اسکرام هدفی برای اسپرینت به دست می‌آورد. هدف اسپرینت مقصودی عینی و قابل دسترس است که با پیاده‌سازی بکلاگ محصول طی اسپرینت، به‌دست‌آمده و راهنمایی برای تیم توسعه جهت روشن ماندن علت تولید فرآورده است.

مقاله مرتبط :‌ رادیو فسپا

سوال دوم: چگونه کار انتخاب شده، انجام می‌شود؟

با تعیین هدف اسپرینت و انتخاب اقلام بکلاگ محصول برای اسپرینت، تیم توسعه در مورد نحوه ساخت و تبدیل این قابلیت‌ها به یک فرآورده قابل ارائه تصمیم‌گیری می‌کند. اقلام انتخاب‌شده بکلاگ محصول برای این اسپرینت به همراه طرح چگونگی ارائه آن‌ها، بکلاگ اسپرینت نامیده میشود.

تیم توسعه معمولا با طراحی سامانه و عملیاتی که برای تبدیل بکلاگ محصول به یک فرآوردە‌ی کارکننده از محصول لازم است، کار را آغاز می‌کند. کارها می‌توانند در اندازه‌ها و برآوردهای مختلفی باشند. به‌هرحال، در جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت کارها فقط تا جایی طرح‌ریزی می‌شوند که تیم توسعه بتواند آن‌ها را در اسپرینت جاری انجام دهد. در انتهای جلسه، کارهایی که توسط تیم توسعه برای روزهای ابتدایی اسپرینت برنامه‌ریزی شده اند، به واحدهای یک‌روزه یا کوچکتر تجزیه می‌شوند. تیم توسعه به شکل خودسازمانده خود را موظف به انجام کلیه کارهای موجود در بکلاگ اسپرینت می‌داند؛ چه آنهایی که طی جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت مشخص شدند و چه آنهایی که در طول اسپرینت نمایان خواهند شد.

مالک محصول می‌تواند در تشریح و سبک و سنگین کردن اقلام بکلاگ محصول به تیم توسعه کمک کند. درصورتی‌که تیم توسعه تشخیص دهد که قلم انتخاب شده از بکلاگ محصول کاری بیشتر یا کمتر از حد انتظار می‌طلبد، ممکن است دوباره با مالک محصول بر سر آن‌ها مذاکره کند. ممکن است افراد دیگری جهت ارائه مشاورە‌ی فنی یا کارشناسی حوزه، توسط تیم توسعه دعوت شوند.

در انتهای برنامه‌ریزی اسپرینت، تیم توسعه باید قادر به ارائه توضیح به مالک محصول و اسکرام‌مستر باشد که چگونه به‌عنوان تیم خودسازمانده می‌خواهد هدف اسپرینت را تکمیل و فرآورده پیش‌بینی‌شده را بسازد.

هدف اسپرینت

هدف اسپرینت مجموعه مقاصد عینی و قابل‌دسترسی است که می‌توانند با پیاده‌سازی بکلاگ محصول طی اسپرینت به دست آیند. این هدف، راهنمایی برای تیم توسعه جهت روشن ماندن علت تولید فرآورده مهیا می‌کند. هدف‌گذاری اسپرینت طی جلسه برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. هدف اسپرینت، در مورد قابلیت‌هایی که در طول اسپرینت پیاده‌سازی می‌شوند به تیم توسعه کمی انعطاف می‌دهد. اقلام انتخاب‌شده از بکلاگ محصول در کنار هم یک عملکرد واحد و منسجم را نوید می‌دهند که می‌تواند همان هدف اسپرینت باشد. هر عملکرد واحد و معنی‌دار دیگری که بجای افتراق اعضای تیم توسعه منجر به همکاری و هم‌افزایی جمعی آنها شود، می‌تواند هدف اسپرینت باشد.

تیم در حین کار، هدف را در ذهن خود نگاه می‌دارد. تنها برای نیل به هدف اسپرینت است که قابلیت‌ها پیاده‌سازی و فناوری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. اگر کار با آن چیزی که تیم توسعه انتظار داشت متفاوت شد، می‌توانند در طول اسپرینت با مالک محصول در مورد دامنه بکلاگ اسپرینت تعامل کنند.

مقاله مرتبط :‌ سرآغازی بر چارچوب اسکرام در مدیریت پروژه

مسعود باقری عضو تیم فسپا

درباره‌ی مسعود باقری

* مربی چابکی، اسکرام‌مستر و مدرس در حوزه اسکرام ** فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه شهید بهشتی *** خوشحال میشم تو حوزه چابکی (Agile) و اسکرام از بتونیم باهم گپ بزنیم و بتونم کمکتون کنم. masoud.bagheri79@gmail.com

حتما ببینید

BIM چیست

پروژه BIM چیست؟

پروژه BIM چیست؟ یک پروژه BIM ،  نقطه‌ی اوج تمام اجزایی است که در پروژه …

This site is protected by wp-copyrightpro.com